Hefter Üveggaléria

Vasárnap volt április 22-én, Pannonhalmán kettős ünnep, és sokan voltak az ünneplők. Barátok, művészek, művészetpártolók tömegével érezték fontosnak, hogy a szent hegy lábánál, egészen pontosan az arborétum tőszomszédságában tanúi, részesei legyenek a Hefter Üveggaléria avatásának, egy teremtő alkatú és munkás életű ember, Hefter László Ferenczy Noémi-díjas üvegművész régi álma megvalósulásának.

E helyt alapos ok elmondani, hogy az egybegyűltek miliő és létesítmény ritka egymásra találását tapasztalhatták. A hely szelleme szinte követelte, hogy Hefter, a hazai és a nemzetközi üvegművészet Győrött élő jeles reprezentánsa ide tervezze gazdag képzelete, általa találóan aposztrofált üvegállomását. Pannonhalma város az ezredéves monostorral sokat látott, még többet megért pont a viharvert európai régióban, majd a békésebb legutóbbi időkben méltán vált idegenforgalmi zarándokhellyé. A Hefter Üveggaléria turisztikai jelentőségéről egyelőre a várakozások szintjén lehet beszélni, s ebben a pillanatban talán nem is ez a legfontosabb. A lehetőséggel azonban mind a helynek, mind a kiemelkedő vonzerejű településnek számolnia szükséges. 

Ebben a pillanatban megállni volna jó legalább egy röpke időre, ahogy ez történt azon a napsütéses, vibrálóan életteli vasárnapon. Megállni és visszatekinteni, mi, miért, hogyan történt. Hogyan jutott el Hefter László állomásokkal, azaz munkákkal, mesterségbeli kihívásokkal teli életének ehhez az igen fontos mérföldkövéhez. Hefter négy évtizedes pályájának kezdetétől harmonikus kapcsolatba került anyagával, az üveggel. Ember anyagára, anyag emberére talált. Az egyik felfedezte a másik formálhatóságát, lágyságát, a költővel szólva a kezességét, a másik a művész hallatlan munkabírását, humánus, alkalmazkodni és uralni egyaránt képes keménységét. 

Az ünneplők között e sorok írója a tágas pannonhalmi térbe képzelhette Hefter üvegművészeti munkáit, amelyekkel itt-ott volt szerencséje találkozni. Ezek között is szakrális alkotásokat, mint a Jelenések Kápolnájának színes, festett üvegablaka Mosonmagyaróváron, a győri Szent Imre-templom számára készített ablak, az ugyancsak győri Apor-iskola égi és földi találkozást megjelenítő üvegablak sora, s meg ne feledkezzünk a Pannonhalmi Bencés Főapátság számára végzett munkákról, amelyek végül is másfél évtizede Pannonhalmára vezették a kezdetben ott dolgozó, majd tíz évvel ezelőtt már az üveggaléria majdani szándékának megvalósításával ott megtelepedő Heftert. Se szeri, se száma a tartalmas pályán a restaurálási megbízatásoknak. Ugyancsak a Pannonhalmi Főapátságot szükséges említeni, továbbá a Magyar Néprajzi Múzeumot, a budavári Mátyás-templomot, a győri Német Ispitát. A teljes felsorolás lehetetlen. 

Minden munka egy-egy üvegállomás volt, amelyen keresztül lehetett eljutni a következő, majd a következő állomásokig, s közben kifejteni, anyagba formálni mindazt a közlendőt, ami egy önmagával és a világgal szemben ilyen fokon igényes művész természetes sajátja. A felavatott Hefter Üveggaléria lehet, turisztikai vándorhely lesz. Ezt ma még nem tudni. Az azonban már most bizonyos, hogy ez is munkaállomás. Legfeljebb jóval több emberé, művészé, rengeteg munkáé. 
A szépséges, tisztaságot, fényt, fennköltséget árasztó, gondolatokat inspiráló, képzeletet indító épület egyfelől műhelyként funkcionál, ahol művészettörténeti értékkel bíró üvegablakokat restaurálnak, és újakat készítenek a legkülönfélébb rendeltetéssel, másfelől a galéria bemutatja Hefter munkásságát, valamint időszaki kiállításokon hazai és külföldi üvegművészek alkotásait. Az alkotó szándéka szerint kulturális programoknak, konferenciáknak, művészeti kurzusoknak is helyet ad. Az állomáson eredményektől duzzadó bőröndjével tehát csak megpihen egy percre Hefter László, majd ahogy ez életben, művészetben utazók esetében természetes indul tovább új állomások felé, hiszen a tennivaló számos. 

A rend kedvéért, az elismerés jeleként megjegyezzük, hogy a Hefter Üveggalériát Szalai Attila, szombathelyi építész tervezte. Megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Terv adott lehetőséget. Hefter 2005-ben nyújtotta be európai uniós pályázatát, amely a következő évben kedvező elbírálásban részesült, s még 2006-ban megkezdődött a kivitelezés.